Στοιχεία επικοινωνίας του ΚΤΕΛ Καρδίτσας
 
Έδρα: Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 24410-21001/21411
Τηλέφωνο Αθήνας: 210-8317181 8324966
Τηλέφωνο Θεσσαλονίκης: 2310-595.440