Στοιχεία επικοινωνίας του ΚΤΕΛ Σάμου
 
Έδρα: ΒΑΘΥ 
Τηλέφωνο: 22730-27262/24037